BİREYSEL PSİKOLOJİK DANISMALIK

Bireysel psikolojik danışma nedir ? Psikoloji dünyasında yardım arayan veya yardıma ihtiyaç duyan kişilere danışan denilmektedir. Psikolojik danışmanlık danışanın kendisini daha iyi tanıyabilmek, duygu, düşünce ve davranışlarını anlayıp işlevsiz olanları yapılandırabilmek, iletişim becerilerini güçlendirebilmek, çevresel veya içsel kaynaklı problemleriyle baş edebilme özelliklerini geliştirmek veya kazanmak adına gerçekleştirilen profesyonel bir yardım sürecisidir.

Danışanları psikolojik danışmanlık desteği almaya iten bir çok farklı sebep olabilir. Bunlar şüpheler ve korkular, madde bağımlılığı, psikiyatrik hastalıklar, problemli sosyal ilişkiler, işlevi bozulmuş evlilikler, sosyal hayatın getirdiği çeşitli stresli durumlar, biyolojik yaşın getirdiği bazı problemler, fizyolojik rahatsızlıklar, travmalar, tutum ve davranış bozuklukları, uyumsuzluklar bazılarıdır. Sebep ne olursa olsun kişi artık sahip olduğu baş etme becerileri veya özellikleri çerçevesinde bununla baş edemediğini ve hayatının birçok noktasını olumsuz etkilediğini fark ettiği an psikolojik yardıma ihtiyaç duyar. Psikolojik danışmanlık toplumsal bir algı olan “sorunlusun, delisin vs” gibi etiketlemeleri barındırmayan sadece bir sorunla baş edemeyince başvurulması gereken bir yol değildir. Yani sadece hayatınızda bir şeyler yolunda gitmediğinde değil her şey yolundayken de psikolojik danışmanlık desteği alınabilir. Örneğin; bazı düşüncelerini bir türlü anlamlandıramayan aslında bunun herhangi bir zararı olmasa da kendisini daha iyi tanıyabilmek, kişilik örüntülerinin tüm özelliklerini daha anlamlı hale getirebilmek için de insanlar psikolojik danışmanlık desteği alabilir.


Psikolojik danışmada amaç doğrudan öneriler veya yol göstermelerle sorunu çözmekten ziyade danışana sorun yaşadığı durum karşısında etkin şekilde sorunu yönetmesine veya farkında olmadığı göremediği yeni çözüm yollarını fark etmesine yardımcı olmaktır.
Etkili bir psikolojik danışmanlık sürecinde danışan da fazlasıyla aktif ve ortak belirlenen hedeflere hizmet etmesi gereken taraftır. Bu süreçten en iyi şekilde sonuç almak isteyen herkes şunu çok iyi bilmedir: Bireysel psikolojik danışmanlık süreci, sizi siz yapan her şeyinizi fark edip yani kendinizi en doğru şekilde tanıyıp danışma sürecine getirdiğiniz sorunu zaten var olan kaynaklarınızın da farkına vararak çözmenizdir.