COCUK VE ERGEN DANISMANLIGI

Travma (ölüm, şiddet, istismar, boşanma, hastalık, kaza, ameliyat vb.)
Davranış ve uyum problemleri
Sosyal beceri eksiklikleri
Bağımlılıklar
başarısızlık
güvensizlik
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
Alt ıslatma
İnatçılık
Parmak emme, tırnak yeme,
Kardeş kıskançlığı
Okul korkusu