Egitimlerimiz

Doğru İletişim  eğitimi
Etkili İletişim Becerileri
Kendini Doğru İfade Etme Becerileri
İletişim Sorunlarını Çözme
Problemlerle Baş edebilme Becerileri
Çözüm Odaklı Terapi Ekolüyle Sorun Çözme Becerileri
Etkili Dinleme Becerileri
Empati Yeteneğinin Geliştirilmesi ve Doğru Empati Kurma Beceris