Testlerimiz

• Wisc-R Zeka Testi
• Benton Görsel Bellek Testi
• Ankara Gelişim Envanteri
• Porteus Labirentleri Testi
• Cattel Zeka Testi
• Metropolitian Okul Olgunluğu Testi
• Beck Depresyon Ölçeği
• Beck Umutsuzluk Ölçeği
• Sınav Kaygısı Ölçeği
• Temel Kabiliyetler Testi